abszolút érték

Egy szám abszolút értéke a nullától való távolságával egyenlő. A pozitív számok abszolút értéke ugyanannyi, mint maga a szám. A negatív számok abszolút értéke megegyezik a szám ellentettjével, vagyis ugyanaz a szám plusz előjellel. A nulla abszolút értéke: 0.

Például:
A 4 abszolút értéke: 4.
A -4 abszolút értéke is: 4.

Jele:


« abszcissza-tengely abszolutizmus »