agrárforradalom

A mezőgazdasági termelési módszerek nagymértékű megváltoztatása, ugrásszerűen gyors fejlesztése, valamint a földbirtok tulajdonlásával kapcsolatos szabályok megváltoztatása.

Példamondatok:

  • Az agrárforradalom után termelőszövetkezetek alakultak az elvett földek művelésére.
  • A mai agrárforradalom a földtulajdonok visszaszolgáltatásával járt.
  • Az agrárforradalom után átalakult az ország mezőgazdasága

Eredet:

latin: ager (szántóföld, mező) + forradalom (teljes változás, átalakulás)


« agora agresszió »