bazilika

Kupolás, nagyméretű templom. Annyiban különbözik a többi templomtól, hogy a pápa magasabb rendűnek minősítette, mert pl. lehet bennük pápai oltár, amit csak a pápa vagy az általa felhatalmazott főpap használhatott stb.

Eredetileg az ókorban a görögök és rómaiak használtak bazilikákat Athénban, Rómában. De akkor még más volt a szerepe az ilyen épületeknek. Gyűléseket tartottak vagy kereskedtek benne. Később leutánozták ezeknek az épületeknek a formáját, de már istentiszteleteket tartottak bennük. Így lett a régi épület mintájára épült házakból nagy templom, amelyeknek megmaradt a régi elnevezése, de már más lett a szerepe.

Példamondatok:

  • A bazilikában kellemes hűvös volt.
  • Mindenki kíváncsi volt a bazilikára.
  • Tavaly megcsodáltuk a Szent Péter-bazilikát Rómában.

Eredet:

latin: basilica (vásárcsarnok, főtemplom), görög baszileusz (király)


« barokk bázis »