ideológia

Egy személynek vagy egy csoport nézeteinek, gondolatainak összessége egy dologról, pl. a politikáról vagy a társadalomról. Ez egy elmélet, amely meghatároz egy világszemléletet. Az ideológia célja, hogy az ember cselekvéseihez ad egy alapot, ez a kiindulási pont, ami alapján hozzááll a dolgokhoz, és cselekszik.

Eredet:

görög: idea (gondolat) + logosz (vélemény)


« idegszövet idézőjel »