opportunista

Az opportunizmus egy olyan politika, ami megpróbál megragadni minden kínálkozó lehetőséget az előny vagy hatalomszerzésre, gyakran a tisztesség vagy a másoknak okozott esetleges kár figyelmen kívül hagyása árán is. Az opportunista a pillanatnyi előnyökért a fontosabb célokat eláruló, önző, megbízhatatlan személy.

Eredet:

latin: opportunus (kedvező, alkalmas)


« ónos eső optika »