összetett ion

Több atomból álló ion. Molekulákból keletkező ion.

Például a víz molekulából keletkező oxónium- (H3O+) és hidroxidion (OH-) is ilyen.

Példamondatok:

  • Az ammóniumion is összetett ilyen.
  • Az összetett ionokban az atomok kovalens kötéssel kapcsolódnak össze.
  • Savas vegyületekben általában találhatók összetett ionok.

« összetett anyagok összetett levél »