zsoltár

1. meghatározás: főnév történelem

Általában Istent dicsőítő verses imádság, akár megzenésítve egyházi énekként énekelhető.

Eredet:

latin: psalterium, psalma (zsoltár, hangszeres dal) > pszalmosz (hárfás kíséretű dal) < pszallo (zenél, penget)


zsoltár

Általában Istent dicsőítő verses imádság, akár megzenésítve egyházi énekként énekelhető.

Eredet:

latin: psalterium, psalma (zsoltár, hangszeres dal) > pszalmosz (hárfás kíséretű dal) < pszallo (zenél, penget)


zsoltár

Az ótestamentum egyik könyvét alkotó, részben Dávid királynak tulajdonított 150 ilyen költemény közül vmelyik.

Eredet:

latin: psalterium, psalma (zsoltár, hangszeres dal) > pszalmosz (hárfás kíséretű dal) < pszallo (zenél, penget)


zsoltár

Ezeknek (2.), a XVII. században átdolgozott, rímes, verses magyar változata, dallammal együtt mint egyházi ének.

Eredet:

latin: psalterium, psalma (zsoltár, hangszeres dal) > pszalmosz (hárfás kíséretű dal) < pszallo (zenél, penget)


zsoltár

Az ezeket és a dicséreteket (2.) magában foglaló református egyházi énekeskönyv.

Eredet:

latin: psalterium, psalma (zsoltár, hangszeres dal) > pszalmosz (hárfás kíséretű dal) < pszallo (zenél, penget)


« zsoldoshadsereg