diplomácia

Egy államnak a többi állammal való kapcsolata. A diplomácia az államok közötti együttműködésre, jó viszony fenntartására irányuló tevékenység.
Fő céljai: hivatalos kapcsolatok fenntartása más államokkal, az állam és polgárai érdekeinek képviselete és védelme, információszerzés, a saját országról szóló ismeretek terjesztése.
Az államok ezt a tevékenységüket e célra kialakított szervezeteken és szakembereken (pl. diplomaták) keresztül végzik.

Eredet:

görög: diploma (oklevél). Azért diploma (oklevél), mert régen az oklevél szót csak olyan iratra használták, amely valamilyen jogi témájú írást tartalmaz. A diplomácia pedig országok közötti jogokról szól.


« diploid sejt diszkrimináció »