neokolonizmus

Az a jelenség, ahogy a nagy gyarmatbirodalmak felbomlása után (1945-től) a volt gyarmatosítók továbbra is erős politikai és főleg gazdasági függésben tartják a felszabadult államokat.
Eszközeik:

  • természeti kincseik kiaknázása
  • piacuk megszerzése
  • munkaerejük tisztességtelen kihasználása
  • katonai támaszpontok létrehozása.
  • katonai segélyek, kombinálva a fejlődő országok közötti ellentétek szításával
  • hitelek: az újonnan felszabadult államok igen szegények voltak és nagy szükségük volt pénzre. A hitelek viszont feljogosították arra a hitelt adót, hogy beavatkozzanak a volt gyarmati ország gazdaságába és politikájába.

Eredet:

angol: neocolonialism (új gyarmati rendszer) = neo (új) + colony (gyarmat) + ism (izmus: a szó előtt említett dologról, személyről elnevezett irányzat, mozgalom)


« nemzetség népesség »