örökváltság

A jobbágyok felszabadításának egy formája. A jobbágy az örökváltság kifizetésével megszerezhette a használatában levő földek tulajdonjogát és megválthatta az úrbéri terheket (kötelező munka a földesúr telkén, kilenced stb.).
Az örökváltság lehet önkéntes, ekkor a jobbágy és a földesúr szabadon állapodhatnak meg a váltság összegéről, vagy kötelező, amikor egy törvényben előírt összeget kell fizetni.


« örökös jobbágyság örökzöld »