újkor

Az újkor azt a történelmi korszakot jelöli, amely a középkor után következik. Az egyes nemzetek történetírói gyakran a saját történelmükhöz igazították a középkor végét, így több elképzelés is van arról, hogy mikor kezdődik az újkor. Pl.:

  • az angoloknál előfordul, hogy bosworthi csata dátumától (1485) számítják az újkor kezdetét,
  • a magyar történetírásban a mohácsi csatavesztésnél (1526)
  • az amerikaik pl. Amerika például Amerika Kolumbusz általi felfedezésének évéhez (1492) köti
  • megint másik nézet az angol polgári forradalom kezdetét (1642) tekinti az újkor kezdetének.

Az újkor vége szintén nemzet függő. Pl. van aki szerint:

  • 1917-es oroszországi forradalom
  • 1640., az angol polgári forradalom lezárulása
  • 1918, az I. világháború befejeződése
  • egy másik nézet szerint egészen a mai napig újkorról beszélhetünk

« ugar újszövetség »