zsoldos

Nem hazafias érzésből vagy becsvágyból, hanem csak fizetségért, zsoldért gyakran idegen uralkodók, hadvezérek seregében katonáskodó személy, csoport.

Példamondatok:

  • A zsoldosok nem kapták meg a bérüket, ezért nem védték tovább a várat.
  • Mátyás fekete serege zsoldosokból állt
  • Magasabb rendű dolog a hazáért harcolni, mint csak pénzért.

Eredet:

német: Sold (bér, zsold) < latin: soldum (aranypénz)


« zsírszövet zsoldoshadsereg »